středa 9. března 2011

Fenomén jménem Županičství - část 2


Něco z historie

Je třeba zmínit se o historii županičství. Županičové se vyskytují v lidské historii od nepaměti. Velmi mnoho významných historických postav je dle dnešních postojů považováno za županiče. Veřejně obvinit někoho ze županičství je velmi ošemetná záležitost už jen proto, že samotní županičové jsou velmi schopní v úskocích a mají velkou moc jak v médiích, tak ve státní správě. Ve Vatikánu, pokud někoho obviníte ze županičství, budete minimálně vyhoštěn a zaplatíte pokutu. Hned si vysvětlíme proč.


Je velmi důležité zmínit kdo byl první známý županič. První a asi nejznámější byl Ježíš Kristus. Na základě analýzy textů můžeme dnes říct, že Ježíš nosil župan nebo něco, co ho vyloženě připomínalo. Nevím jistě, jestli Ježíš srandovně mluvil, ale víme, že to co říkal srandovní často bylo. Můžeme naprosto jistě říci, že Ježíš rozšířil županičství po celém tehdejším světě. V římskokatolické církvi je mnoho županičů, dá se říci, že většina papežů může bát považováno za županiče (Benedikt XVI. pozn. red.), neznamená to však, že byste každého věřícího člověka měli pokládat za županiče. Ale otestovat ho můžete. Jedná se o to, že mnoho županičů využívá církve ke skrytí svých pravých zájmů a své podstaty, což je létaní v županu a dorty. Římskokatolická církev, pravoslavná církev, judaisté a dokonce i muslimové skrývají ve svých řadách spousty županičů. Pravda je, že pouze v římskokatolické církvi zaujímají županičové tak silné pozice. Je to dáno tím, že županičové napříč historií tíhli k církvi založené jménem jednoho z nich a to Ježíše Krista. Mimo to církve dávaly a některé i dávají volný prostor pro nošení županu.

Křesťanství hrálo jistě velkou úlohu v historii županičů. Máme důkazy ukazující, že například templáři byli skupina županičů. Obecně je důležité poukázat na rozpor. Římskokatolická církev si existenci županičů uvědomuje a bojuje proti nim. Ježíšovo županičství samozřejmě zpochybní každý správný křesťan, či judaista. Nicméně ostatní županiče církev naprosto razantně potírala. Můžeme uvést templáře, jakmile papež Klement V. zjistil, že županičové se srotili v tomto řádu, okamžitě ho zrušil a županičové byli upalování a pronásledováni. Vše probíhalo na žádost krále Filipa IV. Sličného, který županičům záviděl schopnost letu. Moderní učebnice přisuzují upadnutí řádu v nemilost majetku, který županičové nashromáždili. My však nyní můžeme říci, že to není pravda. Mezi templáři například bylo i množství rytířů, kteří županiči nebyli, avšak snažili se učit jejich dortovému umění.

Dalším velkým odhalením županičů bylo vyvraždění Hugenotů 1572 o Bartolomějské noci. Také jsme zjistili, že protestantství bylo od prvopočátku vyprovokováno županiči, kteří se chtěli pomstít církvi za templářské bratry a spousty dalších upálených županičů, nebo jejich žen prohlášených za čarodějnice. Jan Hus, Jan Kalvín i Martin Luther byli ovlivněni a manipulování županiči. A jisté je, že byli ovlivněni županiči v jejich okolí. Následné války uštědřily velkou ránu Římskokatolické církvi.

Roku 1532 přednesl Thomas Cromwell v anglickém parlamentu několik návrhů, které vyhlašovaly královskou svrchovanost nad církví. Pod jeho vlivem se oddělila anglikánská církev od Říma. Dnes se domníváme, že Thomas Cromwell byl županič s jednoznačným úkolem nahlodat krále Jindřicha VIII. k tomuto kroku. Jisté je, že svou roli hrála náhoda a Jindřichova potřeba rozvést se svou ženou neschopnou dát mu dort.

Županičové byli pronásledování jak nacisty, kteří chtěli využít jejich schopnosti, tak komunisty, kteří je chtěli uvěznit. Nové důkazy nasvědčují, že listopadový převrat roku 1989 byl zinscenován županiči. Stejně tak pád berlínské zdi. Dá se bez nadsázky říci, že županičové ovlivnili každou větší událost světových dějin. První letadla byla konstruována županiči za účelem skrýt svou přirozenost. Lety do vesmíru nebo první přelet Atlantiku, vždy hledejme županiče.

Zítra: Županičové současnosti

5 komentářů:

 1. Druhý odstavec bych přeložil do polštiny a poslal na polskou ambasádu.

  OdpovědětVymazat
 2. Nutno podotknout, že jedním z nejzásadnějších županičů v církvi byl i Svatý Petr. Jak totiž praví Sarakovo evangelium, tento apoštol (tak označovala potenciální županiče tehdejší rozvědka) nebyl ukřižován vzhůru nohama proto, že jak praví Bible - necítil by se hoden stejné smrti jako Kristus, byl takto ukřižován záměrně, aby se popravčí vyvarovali stejné chyby jako u Ježíše, který, sic byl už sláb, skoro frnkl - pokoušel se vzlétnout tak silně že málem vytrhl kříž ze země.

  OdpovědětVymazat
 3. Už je pět dní po pozítří a nic. Grrr!!!

  OdpovědětVymazat
 4. Stěžuj si u pána trubky, ten dělá županiče :)

  OdpovědětVymazat