UKH

 Univerzita kosmického humanismu

je nové perspektivní vzdělávací centrum s obrovským rozsahem činností. Vyhledává mladé mozky lačnící změnit svět. Přidejte se k nám v jedno z našich programů otevíraných pro rok 2013/2014.

Univerzita otevírá dva studijní programy:

Studijní program Státní správa (3 obory)

-obor Prezidentství a premiérství
-obor Monarchistická studia
-obor Vesmírné dobyvatelství 
 
Studijní program Humanistická studia (5 oborů)

-obor Humanismus a lidská práva
-obor Šarlatánství a šamanství
-obor Sekretářství, nosičství tašek
-obor Vesmírná propaganda
-obor Medzinarodnej vztahyStudijní obory programu Státní správa:
obor Prezidentství a premiérství
Připravuje absolventy na řízení nejvyšších státních pozic. V průběhu studia si každý student vybírá teritoriální zaměření. Někteří studenti se orientují na jednoduché celky jako je Česká Republika, ti nejlepší si vybírají náročnější uskupení jako USA, Čína, EU či Afrika s podoborem Africký diktátor. Naše univerzita zaručuje, že každý absolvent se stane prezidentem nebo premiérem. Přijďte k nám studovat!
Vyučující jsou výhradně bývalí, ale i současní zaměstnanci státní sféry. Ministři, prezidenti, premiéři, vysocí úředníci. Studium je pětileté zakončené zkouškou před komisí po jejímž úspěšném složení uchazeč obdrží certifikát.
Příjímání do toho oboru probíhá na základě výsledků testů neutrality. Každý uchazeč musí dosáhnout minimálně 90% neutrálnosti. Přijímací řízení bude vypsáno koncem dubna.

obor Monarchistická studia
Připravuje absolventy na převzetí moci v některé ze stávajících světových monarchiích. Mezi hlavní předměty jsou řazeny různá pravidla etikety a bontonu. Procedury na královských a šlechtických rodech. Dále historie, šerm, jízda na koni, malba, hra na harfu, obscénní obžerství a mnoho dalších předmětů nutných pro vykonávání praxe.
Podmínkou k přijetí je ovšem modrá krev neboli příslušnost k šlechtickému stavu. K příjímací komisi si tudíž přineste svůj rodokmen.

obor Vesmírné dobyvatelství
Zcela nový perspektivní obor Vesmírné dobyvatelství, je určen potencionálním dobyvatelům vesmíru a vesmírným ničitelům galaxií. Přes veškeré znalosti techniky vesmírných plavidel, taktiky, strategie, vojenské disciplíny, získává student znalosti o vesmíru a přírodních vědách. Po čtyřletém studiu skládá student zkoušky před komisí a stává se kvalifikovaným pro cestování na vesmírné lodi, po dalším navazujícím tříletém studiu a složení zkoušek obdrží absolvent akademický titul Velitel hvězdy smrti, zkráceně VHS za jménem.
Studenti získáváni rozsáhle zázemí o vyhledávání zdrojů, nerostných surovin a jakéhokoliv bohatství. Jsou připravování k rozsáhlým mezigalaktickým genocidám a likvidaci celých hvězdných systémů včetně civilního obyvatelstva. Uplatnění uchazečů se nachází hlavně ve velení vesmírných flotil a agresivních invazních flotilách jako admirálové či kapitáni lodí.
Přijímací pohovor obsahuje psychotesty, test inteligence a fyzické testy. Test z teoretické fyziky a aplikované matematiky. Obor se doporučuje pro absolventy vysokoškolského vzdělání na technických univerzitách.Studijní obory programu Humanistická studia: 
obor Humanismus a lidská práva
Humanismus a lidská práva připravuje absolventy k řešení každodenních situací z humanistického hlediska se zachováním lidských práv. Kam by se civilizace vydala kdybychom neměli lidská práva. A proto máme odborníky, kteří nám řeknou jakým směrem se vydat. Na oboru se vyučují předměty jako pravdoláska, ekologie, přátelství, psaní básní, hra s frisbee, zaplétání dredů či sandálové vědy. Studium klade důraz na fakt, že i věci mají duši a zaslouží si lásku.
Absolventi nacházejí uplatnění v mediích, státní správě i ve firmách jako poradci přes lidská práva. Mohou radit firmám jak mohou zlepšit výrobu vzhledem k životnímu prostředí.Po čtyřletém studiu získá absolvent po složení Ódy na pravdu, titul Humanista psaný před jménem jako HMNS.
Příjímání do toho oboru probíhá na základě výsledků testů neutrality. Každý uchazeč musí dosáhnout minimálně 95% neutrálnosti. Přijímací řízení bude vypsáno koncem dubna.

obor Šarlatánství a šamanství
V tomto oboru můžete studovat psychologii, filosofii, okultní vědy, astrologii, voodoo, nauku o bohu. Jedná se o obory pro společnost neskutečně potřebné a proto je po absolventech dychtivý zájem. Studium není časově omezeno, jinými slovy můžete studovat neustále.
Přijímací řízení je zrušeno.

obor Sekretářství, nosičství tašek
Obor uspokojuje poptávku po kvalifikovaných pracovnících v kancelářích. Hlavní předmětem studia je MS Word a MS Excel kde se naučíte i vyplnit tabulku. Dále třídění šanonů, procvičování abecedy, vaření dobré kávy a vhodnou techniku držení tašek. Všem těmto dovednostem se naučí naši studenti.

obor Vesmírná propaganda
Obor reagující na poptávku Vesmírných dobyvatelů po odbornících, kteří budou zajišťovat marketing jejich vesmírných genocid. Když pácháte svinstvo vždycky potřebujete aby ho někdo zametal a naopak poukazoval na vaše světlé stránky. Například pokud prodáváte zbraně teroritstům, je dobré přidat nějákou dobročinnost. Tyto činnosti zajišťují absolventi Vesmírné propagandy neboli druzí naměstci hnusu a slizu lidké zhýralosti.


obor Medzinarodnej vztahy
je perspektivní obor zaměřený na občanky Slovenské "republiky". Většina mladých žen na Slovensku se pravděpodobně rozhodla udělat karieru jako mezinarodní odbornice na sex za peníze, přičemž svojí "karieru" startují na školách v Česku. Stejně jako jinde jim tedy umožníme několik let studovat vytváření dokumentu v MS Word občas i MS Excel. Po úspěšném dokončení studia a sexuálním styku s předsedou komise bude každé uchazečce udělen titul Mkr. (medzinarodná kráva) a bude poslána zpátky na vesnici do SR kde se uplatní jako uklízečka, barmanka nebo pomocná síla úklidu.

Odkaz na článek zde

Sídlo univerzity a rektor UKH prof. Dušan.