pátek 25. března 2011

UNIVERZITA KOSMICKÉHO HUMANISMU

Univerzita kosmického humanismu

Vysoká poptávka po odbornících v oblasti humanismu a ostatních kosmických oborech zapříčinila vznik této nové univerzity, která bude vzdělávat studenty z celého světa a ti potom změní svět k lepšímu. Pravděpodobně až k nejlepšímu. Budoucí uplatnění všech absolventů je nesmírně široký. Počítá se s obrovským zájmem, protože víme, že studium technických oborů naše technicky vyspělá planeta nepotřebuje, ale potřebuje velké množství lidí, kteří budou zlepšovat svými znalostmi svět jak ho známe. Přijďtě k nám studovat a zlepšete svět zbavte svět aut a vybavte ho sandály. Ano, my můžeme.

Univerzita otevíra dva studijní programy:

Studijní program Státní správa (3 obory)

Studijní program Humanistická studia (3 obory)


Studijní obory programu Státní správa:

obor Prezidentství a premiérství

Připravuje absolventy na řízení nejvyšších státních pozic. V průběhu studia si každý student vybírá teritoriální zaměření. Někteří studenti se orientují na jednoduché celky jako je Česká Republika, ti nejlepší si vybírají náročnější uskupení jako USA, Čína, EU či Afrika s podoborem Africký diktátor. Naše univerzita zaručuje, že každý absolvent se stane prezidentem nebo premiérem. Přijďte k nám studovat!

Vyučující jsou výhradně bývalí, ale i současní zaměstnanci státní sféry. Ministři, prezidenti, premiéři, vysocí úředníci. Studium je pětileté zakončené zkouškou před komisí po jejímž úspěšném složení uchazeč obdrží certifikát.

Příjímání do toho oboru probíhá na základě výsledků testů neutrality. Každý uchazeč musí dosáhnout minimálně 90% neutrálnosti. Přijímací řízení bude vypsáno koncem dubna.

obor Monarchistická studia

Připravuje absolventy na převzetí moci v některé ze stávajících světových monarchiích. Mezi hlavní předměty jsou řazeny různá pravidla etikety a bontonu. Procedury na královských a šlechtických rodech. Dále historie, šerm, jízda na koni, malba, hra na harfu, obscénní obžerství a mnoho dalších předmětů nutných pro vykonávání praxe.

Podmínkou k přijetí je ovšem modrá krev neboli příslušnost k šlechtickému stavu. K příjímací komisi si tudíž přineste svůj rodokmen.

obor Vesmírné dobyvatelství

Zcela nový perspektivní obor Vesmírné dobyvatelství, je určen potencionálním dobyvatelům vesmíru a vesmírným ničitelům galaxií. Přes veškeré znalosti techniky vesmírných plavidel, taktiky, strategie, vojenské disciplíny, získává student znalosti o vesmíru a přírodních vědách. Po čtyřletém studiu skládá student zkoušky před komisí a stává se kvalifikovaným pro cestování na vesmírné lodi, po dalším navazujícím tříletém studiu a složení zkoušek obdrží absolvent akademický titul Velitel hvězdy smrti, zkráceně VHS za jménem.

Studenti získáváni rozsáhle zázemí o vyhledávání zdrojů, nerostných surovin a jakéhokoliv bohatství. Jsou připravování k rozsáhlým mezigalaktickým genocidám a likvidaci celých hvězdných systémů včetně civilního obyvatelstva. Uplatnění uchazečů se nachází hlavně ve velení vesmírných flotil a agresivních invazních flotilách jako admirálové či kapitáni lodí.

Přijímací pohovor obsahuje psychotesty, test inteligence a fyzické testy. Test z teoretické fyziky a aplikované matematiky. Obor se doporučuje pro absolventy vysokoškolského vzdělání na technických univerzitách.


Studijní obory programu Humanistická studia:

obor Humanismus a lidská práva

Humanismus a lidská práva připravuje absolventy k řešení každodenních situací z humanistického hlediska se zachováním lidských práv. Kam by se civilizace vydala kdybychom neměli lidská práva. A proto máme odborníky, kteří nám řeknou jakým směrem se vydat. Na oboru se vyučují předměty jako pravdoláska, ekologie, přátelství, psaní básní, hra s frisbee, zaplétání dredů či sandálové vědy. Studium klade důraz na fakt, že i věci mají duši a zaslouží si lásku.

Absolventi nacházejí uplatnění v mediích, státní správě i ve firmách jako poradci přes lidská práva. Mohou radit firmám jak mohou zlepšit výrobu vzhledem k životnímu prostředí.Po čtyřletém studiu získá absolvent po složení Ódy na pravdu, titul Humanista psaný před jménem jako HMNS.

Příjímání do toho oboru probíhá na základě výsledků testů neutrality. Každý uchazeč musí dosáhnout minimálně 95% neutrálnosti. Přijímací řízení bude vypsáno koncem dubna.

obor Šarlatánství a šamanství

V tomto oboru můžete studovat psychologii, filosofii, okultní vědy, astrologii, voodoo, nauku o bohu. Jedná se o obory pro společnost neskutečně potřebné a proto je po absolventech dychtivý zájem. Studium není časově omezeno, jinými slovy můžete studovat neustále.

Přijímací řízení je zrušeno.

obor Sekretářství, nosičství tašek

Obor uspokojuje poptávku po kvalifikovaných pracovnících v kancelářích. Hlavní předmětem studia je MS Word a MS Excel kde se naučíte i vyplnit tabulku. Dále třídění šanonů, procvičování abecedy, vaření dobré kávy a vhodnou techniku držení tašek. Všem těmto dovednostem se naučí naši studenti.

Přijímací řízení se vypisuje z nošení tašky na čas.


Přijímací řízení z Testů neutrality budou probíhat koncem dubna. Více informací poskytneme na tomto webu. UKH se na vás těší v dalším akademickém roce. Motivační dopis pro přijetí na UKH pište na ukh@ballgag.cz

3 komentáře:

  1. Bude akreditován i obor Filantropie ?

    OdpovědětVymazat
  2. V současné době se pracuje na akreditaci oborů filantropie a vesmírná propaganda.

    OdpovědětVymazat
  3. On a 3-reel machine, for example, a profitable image might seem more usually on the first 2 reels than on the final. Many trendy gaming machines use digital animation as a substitute of reels, but a disconnect stays between how the game is displayed and method 먹튀검증 abc-1111 it} truly operates. Other features thought of misleading by critics include differing image sizes , stop buttons and frequent small wins .

    OdpovědětVymazat