pátek 18. března 2011

Fenomén jménem Županičství - část 3Županičové v současnosti

Mnoho se změnilo od dob kdy se Županičové proháněli krajem, poletovali si kolem hradních věží a unášeli princezny. To byly časy, které se už nevrátí. Přesto Županičové přežili a transformovali se ve světovou elitu.Mezi nejznámější světové županiče současnosti můžeme zařadit současného papeže Benedikta XVI. Samotní křesťané to samozřejmě netuší. Na fotografii vidíte Županiče, Principála všech cirkusů, Šarlatána a papeže Benedikta XVI. na jednom z jeho koncertů.

V české republice jsou županičové také velmi silně zastoupeni. Mnoho županičů rozšiřuje svoji moc v politice například kníže Schwarzenberg pochází z velmi váženého a starého županičského rodu. Dále Cyril Svoboda, který srandovně mluví patří jednoznačně mezi županiče.
25.03-09.04. Oslavy svátků županičů

Na tyto dny se županičové sejdou ke slavnostní tabuli oděni do svých županů a vybaveni nafukovacími pomůckami k plavání. Klobouky, které županičové na tyto oslavy nosí mohou mít tvary buřinek, cylindrů, královský korun, čapek a podobně. Každý županič vyhodnotí druh pokrývky hlavy dle svého postavení v organizaci županičů, nebo dle své osobnosti. Ekonomové zaznamenávají v období od 25.03. do 09.04. zvýšený prodej županů. K těmto příležitostem bývají často přidružené akce jako zkoušky z kreténství či zasedání rady županičů.

Žádné komentáře:

Okomentovat